NJPW 46th Anniversary Show Results

Ryusuke Taguchi, Jushin “Thunder” Liger, Tiger Mask, KUSHIDA & Hiroyoshi Tenzan def. Ren Narita, Tetsuhiro Yahi, Shota Umino, Oka & Yuji Nagata

Chaos (Toru Yano, Tomohiro Ishii & Hiriooki Goto) def. Dave Finley, Henare & Juice Robinson

Triple Threat Match For The IWGP Jr-Heavyweight Tag Team Championship: Suzuki-Gun (El Desperado & Kanemaru) def. LIJ (Himuro Takahashi & Sushi) & RPG 3K (Sho & Yo) To Become The New Champions  

Sanada def. YOSHI-HASHI

Tetsuya Naito def. TAICHI

IWGP Intercontinental Championship Match: Minoru Suzuki (c) def. Togi Makabe

Kazuchika Okada def. Will Ospreay